Onderhoudscontract

Het is van groot belang dat u uw blijft investeren in uw brandveiligheid. Vaak worden er na oplevering veranderingen aangebracht in technische installaties. Een voorbeeld is dat er een nieuw datanetwerk of alarmsysteem aangelegd wordt. Dit betekent dat de brandwerende doorvoeringen doorbroken worden, omdat er nieuwe doorvoeringen worden gemaakt. Deze vormen een direct gevaar voor brandveiligheid. Het is van groot belang dat men de gebreken laat repareren om eerdere investeringen in brandveiligheid te waarborgen. Ook dient beschadigd brandwerend spuit- of plaatwerk gerepareerd te worden.

De oplossing hiervoor is om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten. Hierbij worden de stand van zaken jaarlijks opgenomen en worden eventuele gebreken geïnventariseerd en hersteld.

U kunt via onze website direct een offerte voor een onderhoudscontract aanvragen.