Brandpreventie

Tegenwoordig worden er steeds hogere eisen gesteld aan architecten en aannemers ten aanzien van brandpreventie en brandbestrijding. Bij brandwering proberen we te voorkomen dat de brand en de daarbij vrijkomende rook en giftige gassen zich verspreiden binnen het gebouw. Een oplossing hiervoor is compartimentering. Hierbij worden de ruimtes zodanig opgedeeld dat de brand zich niet kan verspreiden naar aangrenzende ruimtes. DLC Airless Spuitwerken geeft u hierover met alle plezier een vrijblijvend advies.